Skip to main content
Leftfield x Orbital

Leftfield x Orbital

Events

  • Friday. Doors:

    Buy Tickets

Leftfield and Orbital to play Cardiff Music City Festival

Electronic music pioneers Leftfield and Orbital will open the recently announced Cardiff Music City Festival on September 27th at Utilita Arena Cardiff, signalling the start of three glorious weeks of gigs, immersive music happenings, secret shows, unusual residencies, industry sessions, installations and inventive pop-ups in the Welsh capital.

Encompassing renowned new music festival Sŵn and Wales Millennium Centre’s international arts weekend, Llais, the festival will spread music throughout the city, challenging, exciting and inspiring fans across generations and genres.

A full programme of local and international talent, including household names and emerging talent will be announced over the coming months.

Cardiff Music City Festival runs from September 27th 2024 – 20th October 2024. Sign up for updates and future announcements, HERE.

Supported by Cardiff Council / Wales.com

Tickets for Orbital and Leftfield at Utilita Arena Cardiff, in association with Soundcrash, go on general sale on Friday 26th April, 10am. 

 

Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd

Bydd arloeswyr cerddoriaeth electronig Leftfield ac Orbital yn agor Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd ar 27 Medi yn Arena Utilita Caerdydd, sy'n nodi dechrau tair wythnos wefreiddiol o gyngherddau, digwyddiadau cerddoriaeth ymgolli, sioeau cudd, cyfnodau preswyl anarferol, sesiynau diwydiant, gosodiadau a pherfformiadau untro dyfeisgar ym mhrifddinas Cymru.

Gan gwmpasu'r ŵyl gerddoriaeth newydd enwog Sŵn a phenwythnos celfyddydau rhyngwladol Canolfan Mileniwm Cymru, Llais, bydd yr ŵyl yn lledaenu cerddoriaeth ledled y ddinas, gan herio, cyffroi ac ysbrydoli cefnogwyr ar draws cenedlaethau a genres.

Bydd rhaglen lawn o dalent leol a rhyngwladol, gan gynnwys enwau cyfarwydd a thalent sy'n dod i'r amlwg, yn cael ei chyhoeddi yn y misoedd nesaf.

Mae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd yn rhedeg o 27 Medi i 20 Hydref 2024. Cofrestrwch i gael y newyddion a’r cyhoeddiadau diweddaraf, YMA 

Cefnogir gan Gyngor Caerdydd / Wales.com  

Bydd tocynnau ar gyfer Leftfield ac Orbital yn Arena Utilita Caerdydd, mewn cysylltiad â Soundcrash, ar werth i’r cyhoedd ddydd Gwener 26 Ebrill, 10am.

TICKET UPGRADES

To book an upgrade for this event, add to your basket when purchasing your show ticket, or call 029 2022 4488.

For more information on ticket upgrades, click HERE

If you already have your show ticket, click the links below:

L2 Restaurant Upgrade

Enjoy table service, starter & main course from a delicious seasonal menu. Main show ticket also required.

Add On Now

Pre-Show Bar Upgrade (includes main queue jump)

Upgrade your main show ticket for exclusive access to our Exit 7 bar, with a DJ set and drinks discounts pre-show.

Add On Now

Box Office

Share